Verslag toekomstatelier Colijnsplaat 25 maart 2019

In Colijnsplaat was er een vol programma en een heel hoge opkomst. Er kwamen 95 inwoners naar dorpshuis De Brug. De avond startte met een presentatie van de concept-visie Rondom Colijnsplaat door Huub Droogh van stedenbouwkundig bureau Rothuizen. Deze visie werd over het algemeen positief ontvangen.

Aansluitend werden de scenario’s voor de toekomst van Noord-Beveland met elkaar besproken onder leiding van Jan Nekkers van Futureconsult. Dit leidde tot heel veel gespreksstof tijdens en na de bijeenkomst.

Leeg