Verslag toekomstatelier Geersdijk 26 maart 2019

In dorpshuis Het Drenthehuis namen 40 mensen deel aan het toekomstatelier onder leiding van Jan Nekkers van het bureau Futureconsult. Er werden in Geersdijk andere accenten gelegd dan in eerdere toekomstateliers, maar er waren zeker ook overeenkomsten. Opgemerkt werd dat de beschreven scenario’s voor de landbouw, zoals bijvoorbeeld precisielandbouw en duurzame innovatieve landbouw, al volop in ontwikkeling zijn op Noord-Beveland. De scenario’s maakten in ieder geval wel de gewenste discussie los.  

Leeg