Verslag toekomstatelier Kamperland 27 maart 2019

Het laatste toekomstatelier in de reeks was die in Kamperland. Er waren ruim 80 bezoekers in dorpshuis Casembroot. Onder leiding van Jan Nekkers van Futureconsult is er in groepjes gewerkt aan de vier scenario’s. Na zes toekomstateliers kunnen we stellen dat er veel overeenkomsten zijn, maar dat er in ieder dorp toch eigen accenten worden gelegd. Er is heel veel ingebracht tijdens de toekomstateliers, maar ook via de website en antwoordkaarten en de gesprekken met mensen in de dorpen, de dorpsraden, jongerenraad, verenigingen en scholen. Futureconsult gaat dit in de komende weken uitwerken tot een voorkeursscenario en een concept toekomstvisie.

Leeg