Verslag toekomstatelier Kats

In het dorpshuis te Kats hebben 46 inwoners deelgenomen aan het toekomstatelier. De burgemeester opende de avond, waarbij ze refereerde aan de rijke historie van Kats. De avond werd geleid door Jan en Loulou Nekkers van het bureau Futureconsult. De aanwezigen gingen in tafelgroepjes aan de slag met de scenario’s. Er was genoeg gespreksstof. Niet alles sprak aan in een scenario. Met wat er is ingebracht, kunnen de aantrekkelijke onderdelen van de verschillende scenario’s worden samengevoegd tot een voorkeursscenario. Wat bij eerdere toekomstateliers ook naar voren kwam, is dat men een meer diverse bevolking wil, jong en oud, van binnen en buiten Noord-Beveland. Ook werden zorgen meegegeven aan het gemeentebestuur over intensieve veeteelt en het landschap. Door een inwoner werd er op gewezen dat innovatie niet iets is dat Noord-Beveland nog moet ontwikkelen. Er vindt al volop innovatie plaats met als voorbeelden de Rusthoeve en aquacultuur. Daar mogen we trots op zijn en dit ook meer uitdragen.