Verslag toekomstatelier Wissenkerke 18 maart 2019

Het eerste toekomstatelier werd gehouden in Wissenkerke. De opkomst was hoog: 57 inwoners. Burgemeester Demmers-Van der Geest opende de bijeenkomst, waarna Tessa Speelman van Futureconsult uitleg gaf over de aanpak van de avond. Met filmpjes werden de scenario’s kort geïntroduceerd. In groepjes werden deze scenario’s besproken, waarna in een assenkruis gestemd kon worden voor het meest en minst aantrekkelijke scenario.   

Opkomst toekomstatelier Wissenkerke