Nieuws

 • Openingstijden Historie december

  (29-11-2019)

  Historie gemeente Noord-Beveland is voor publiek tussen gesloten van vrijdag 20 december tot maandag 6 januari 2020. Daarna bent u elke morgen van de week weer van harte welkom. Graag eerst een afspraak maken.

  Wij, Historie, wensen u fijne feestdagen, een goed nieuwjaar en een gezond 2020.

 • Gewijzigde openingstijden december

  (28-11-2019)
 • Militaire oefening 10 tot en met 13 december

  (28-11-2019)
 • Uitnodiging kennismakingsreceptie burgemeester Meeuwisse

  (28-11-2019)
 • Nieuwe Peelander

  (27-11-2019)

  Deze week wordt het voorlichtingsblad van de gemeente, de Peelander, huis-aan-huis verspreid.

 • Terugkoppeling bel- en herstellijn toekomstateliers

  (27-11-2019)

  Tijdens de toekomstateliers in maart zijn bezoekers in de gelegenheid gesteld om concrete klachten of zorgen op blauwe stickers te schrijven en deze op een bord te plakken. Bij het bord van de “bel- en herstellijn” stond een medewerker van de gemeente om waar nodig extra uitleg op de briefjes te vragen. Enkele verzoeken konden vrij snel worden opgelost, zoals een kapotte lamp of het plaatsen van een bak voor hondenzakjes. De boa heeft de zaken opgepakt waar handhaving gevraagd is. Voor de meeste zaken was meer tijd nodig, maar aan de meeste verzoeken is inmiddels voldaan. In tabellen verderop in deze Peelander wordt per kern aangegeven welke verzoeken op de blauwe stickers zijn geschreven en welke actie daarop door de gemeente in het afgelopen half jaar is ondernomen. In een aantal gevallen is het verzoek doorgestuurd naar de Provincie en het Waterschap, zoals vragen over het maaibeleid in het buitengebied of aanpassingen aan de wegen die bij hen in beheer zijn. De verzoeken die over openbaar vervoer gaan, worden opgepakt door de Commissie Openbaar Vervoer van de gemeenteraad. Dit zijn ook verzoeken die niet binnen een half jaar kunnen worden opgelost. Hierover zal later een terugkoppeling worden gegeven via het gele krantje of De Peelander. Er zijn ook via de website en door middel van kaartjes wensen ingebracht. Als ze betrekking hadden op het gemeentelijk beleid zijn ze meegenomen als bouwstenen voor de Toekomstvisie en Omgevingsvisie. Niet aan alle verzoeken kon worden voldaan, omdat soms de vraag niet helemaal helder was of de locatie er niet bij was vermeld. Neemt u dan gerust contact op met de gemeente, zodat we dit alsnog kunnen oplossen.

 • Antwoorden op blauwe briefjes bel- en herstellijn Toekomstateliers

  (26-11-2019)

  Tijdens de toekomstateliers in maart zijn bezoekers in de gelegenheid gesteld om concrete klachten of zorgen op blauwe stickers te schrijven en deze op een bord te plakken. Bij het bord van de "bel- en herstellijn" stond een medewerker van de gemeente om waar nodig extra uitleg op de briefjes te vragen. Enkele verzoeken konden vrij snel worden opgelost, zoals een kapotte lamp of het plaatsen van een bak voor hondenzakjes. De boa heeft de zaken opgepakt waar handhaving gevraagd is. Voor de meeste zaken was meer tijd nodig, maar aan de meeste verzoeken is inmiddels voldaan.

 • Ook op Noord-Beveland aandacht voor Orange the World, STOP Geweld tegen vrouwen.

  (25-11-2019)

  Van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot en met 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, vinden de 16 dagen van actie tegen geweld tegen vrouwen plaats.  

 • Gemeente Noord-Beveland zoekt een nieuwe medewerker groen voor 36 uur per week

  (22-11-2019)

  Hoe klinkt dit voor jou? Onderhouden en aanleggen van groen, zodat onze burgers kunnen genieten van een mooie en nette leefomgeving. Jij maakt het mogelijk als medewerker groen bij de gemeente Noord-Beveland.

 • 1 januari 2020: start nascheiding plastic, metaal en drankenkartons

  (19-11-2019)

  Vanaf 1 januari 2020 hoeft u plastic, metaal en drankenkartons (PMD) niet meer zelf te scheiden. U gooit het thuis in de restafvalcontainer. De rest doet afvalverwerkingsbedrijf AVR in Rotterdam. Daar wordt PMD gescheiden van het restafval. Dat noemen we nascheiding.

 • Mares de Regt eerste kinderburgemeester Noord-Beveland!

  (14-11-2019)

  Mares de Regt is woensdag 13 november verkozen tot eerste kinderburgemeester van Noord-Beveland! Dit maakte burgemeester Demmers bekend tijdens de verkiezing. Mares is 9 jaar oud en woont in Colijnsplaat.

 • Lood in kraanwater soms te hoog

  (07-11-2019)

  Het is al lang bekend dat kraanwater te veel lood kan bevatten in huizen met loden leidingen en in woningen met nieuwe kranen of drinkwaterinstallaties. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat lood schadelijker is dan voorheen gedacht. Al bij lage gehaltes zijn er schadelijke effecten op de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel, terug te zien in een lager IQ.

  De GGD’en hebben het RIVM daarom gevraagd of vanwege die nieuwe inzichten de bestaande adviezen aangepast moeten worden. Op verzoek van de GGD’en heeft het RIVM dat in opdracht van het ministerie van VWS uitgezocht. Het rapport daarover is verschenen op 6 november 2019. Zie voor meer informatie de website van de GGD.

 • Meld verdachte situaties!

  (07-10-2019)

  De politie, verzekeringsmaatschappij ZLM en de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Reimerswaal vragen u om verdachte situaties te melden. De dagen worden weer korter en de donkere avonden komen er aan. Een goede reden om extra te letten op verdachte personen en situaties. Ziet u iets verdachts? Meld dit dan bij de politie via 112.

 • Scheiden van GFT-afval

  (26-09-2019)

  Onze gemeente streeft ernaar om alle waardevolle afvalstromen goed te scheiden zodat deze op de juiste manier hergebruikt kunnen worden. Het doet ons goed dat vele burgers hieraan gehoor geven.

 • Meldpunt openbare verlichting

  (16-09-2019)

  Hoewel alle lampen voortijdig worden vervangen tegen het einde van hun levensduur, kan het voorkomen dat de openbare verlichting het niet doet. Uw melding is daarom van groot belang om storingen te verhelpen.

 • Verwijsindex Zeeland

  (16-09-2019)

  De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals een signaal afgeven dat ze betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen de professionals onderling afstemmen om u en uw kind de best mogelijke ondersteuning te bieden.

 • Het Taalcafé begint weer!

  (27-08-2019)

  Gemeente Noord-Beveland is in april van start gegaan met het organiseren van een Taalcafé op Noord-Beveland voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. En met succes!  We hebben een aantal enthousiaste vrijwilligers die een zeer gemotiveerde groep deelnemers graag willen helpen. Het Taalcafé is een goede plek om te oefenen met de Nederlandse taal, nieuwe mensen te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.

 • Toekomstvisie gereed

  (05-07-2019)
 • Geen vuur maken in de tuin

  (20-05-2019)
 • Ondergrondse oud papier karton- en glascontainers

  (17-04-2019)
 • Samen werken aan een Schone Schelde

  (20-02-2019)

  Dinsdag 19 februari ondertekenden 28 partijen het samenwerkingsconvenant Schone Schelde. Hiermee onderkennen de betrokken organisaties dat zwerfvuil een probleem is en geven zij aan samen te willen werken om het probleem in en rond de Schelde aan te pakken.

 • Voorlichtingscentrum Duurzaam Bouwen elke 2e dinsdag van de maand geopend

  (08-01-2019)

  De gemeente heeft weer een voorlichtingscentrum rondom duurzaam bouwen ingericht, iedere tweede dinsdagavond van de maand is het voorlichtingscentrum van 19.00 tot 21.30 uur geopend.

 • Bevolkingscijfers Noord-Beveland

  (07-01-2019)

  Benieuwd naar de bevolkingscijfers van de gemeente Noord-Beveland per kern?

 • Wijziging schulddienstverlening voor inwoners de Bevelanden

  (27-06-2018)
 • Noord-Beveland bijvriendelijke gemeente

  (25-06-2018)
 • Plannen om een AED of buitenkast aan te schaffen? Meld het bij de gemeente!

  (07-09-2017)

  Sinds 2016 is de gemeente aangesloten bij Hartveilig Wonen. Dit is een netwerk van vrijwillige burgerhulpverlening bij een hartstilstand, in afwachting van de ambulance.

Archief