Nieuws

 • Meld verdachte situaties!

  (07-10-2019)

  De politie, verzekeringsmaatschappij ZLM en de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Reimerswaal vragen u om verdachte situaties te melden. De dagen worden weer korter en de donkere avonden komen er aan. Een goede reden om extra te letten op verdachte personen en situaties. Ziet u iets verdachts? Meld dit dan bij de politie via 112.

 • Militaire oefening 29 oktober

  (30-09-2019)
 • Scheiden van GFT-afval

  (26-09-2019)

  Onze gemeente streeft ernaar om alle waardevolle afvalstromen goed te scheiden zodat deze op de juiste manier hergebruikt kunnen worden. Het doet ons goed dat vele burgers hieraan gehoor geven.

 • Inloopbijeenkomsten hoogspanningsverbinding windenergie

  (16-09-2019)

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied IJmuiden Ver in de Noordzee naar het vasteland. Er komt een ondergrondse verbinding naar Zeeland of Noord-Brabant. Momenteel worden drie tracéalternatieven nader onderzocht.

 • Meldpunt openbare verlichting

  (16-09-2019)

  Hoewel alle lampen voortijdig worden vervangen tegen het einde van hun levensduur, kan het voorkomen dat de openbare verlichting het niet doet. Uw melding is daarom van groot belang om storingen te verhelpen.

 • Verwijsindex Zeeland

  (16-09-2019)

  De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals een signaal afgeven dat ze betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen de professionals onderling afstemmen om u en uw kind de best mogelijke ondersteuning te bieden.

 • Nascheiding per 1 januari 2020 van start in vier Zeeuwse gemeentes

  (12-09-2019)

  De gemeentes Borsele, Noord-Beveland, Reimerswaal en Terneuzen starten per 1 januari 2020 met nascheiding van afval. Er is eerder ruimte ontstaan bij afvalverwerker Afval Verwerking Rijnmond (AVR) waardoor de pilot drie maanden eerder dan verwacht van start kan gaan.

 • Netwerkbijeenkomst ‘Business to Business Beveland Recreatief’ 29 oktober 2019

  (12-09-2019)

  Het koppelen van gezondheid en toerisme biedt veel kansen! De toerist van vandaag wil steeds meer betekenis en belevenis. Men heeft aandacht voor duurzaamheid, authenticiteit, gezondheid en wellness. Er liggen volop kansen en uitdagingen om de Bevelanden op het gebied van gezondheidstoerisme op de kaart te zetten, zowel richting de toeristen als de inwoners. En dit met een positief economisch effect!

 • Word jij de eerste kinderburgemeester van Noord-Beveland?

  (03-09-2019)

  Lijkt het jou leuk om alle kinderen te vertegenwoordigen van de gemeente Noord-Beveland? Bijvoorbeeld bij verschillende evenementen, bijeenkomsten en bij de gemeente zelf? Durf jij voor een groep mensen te spreken en ben je goed in lintjesknippen?
  Solliciteer dan nu naar de functie van kinderburgemeester!

 • CycloMedia maakt foto’s in uw gemeente

  (27-08-2019)

  Op dit moment worden in uw gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia, een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving

 • Het Taalcafé begint weer!

  (27-08-2019)

  Gemeente Noord-Beveland is in april van start gegaan met het organiseren van een Taalcafé op Noord-Beveland voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. En met succes!  We hebben een aantal enthousiaste vrijwilligers die een zeer gemotiveerde groep deelnemers graag willen helpen. Het Taalcafé is een goede plek om te oefenen met de Nederlandse taal, nieuwe mensen te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.

 • Het Mantelzorgcafé

  (27-08-2019)

  Als mantelzorger zorgt u voor een naaste die een ziekte of beperking heeft, maar denkt u ook weleens aan uzelf? Het mantelzorgcafé is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor de mantelzorger, jong of oud.

 • Jutbakken voor zwerfafval

  (22-08-2019)

  Om zwerfafval zoveel als mogelijk tegen te gaan en om jutters te faciliteren zijn er op tien plaatsen op Noord-Beveland jutbakken geplaatst.

 • Toekomstvisie gereed

  (05-07-2019)
 • Geen vuur maken in de tuin

  (20-05-2019)
 • Ondergrondse oud papier karton- en glascontainers

  (17-04-2019)
 • Samen werken aan een Schone Schelde

  (20-02-2019)

  Dinsdag 19 februari ondertekenden 28 partijen het samenwerkingsconvenant Schone Schelde. Hiermee onderkennen de betrokken organisaties dat zwerfvuil een probleem is en geven zij aan samen te willen werken om het probleem in en rond de Schelde aan te pakken.

 • Voorlichtingscentrum Duurzaam Bouwen elke 2e dinsdag van de maand geopend

  (08-01-2019)

  De gemeente heeft weer een voorlichtingscentrum rondom duurzaam bouwen ingericht, iedere tweede dinsdagavond van de maand is het voorlichtingscentrum van 19.00 tot 21.30 uur geopend.

 • Bevolkingscijfers Noord-Beveland

  (07-01-2019)

  Benieuwd naar de bevolkingscijfers van de gemeente Noord-Beveland per kern?

 • Voorkom onveilige situaties! Meld een kapotte lantaarnpaal zelf op vzg.slimmelden.nl

  (12-11-2018)
 • Wijziging schulddienstverlening voor inwoners de Bevelanden

  (27-06-2018)
 • Noord-Beveland bijvriendelijke gemeente

  (25-06-2018)
 • Plannen om een AED of buitenkast aan te schaffen? Meld het bij de gemeente!

  (07-09-2017)

  Sinds 2016 is de gemeente aangesloten bij Hartveilig Wonen. Dit is een netwerk van vrijwillige burgerhulpverlening bij een hartstilstand, in afwachting van de ambulance.

Archief