Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie gemeente Noord-Beveland (22-02-2019)

Deze pagina is gearchiveerd op 14-03-2019.

Op woensdag 13 maart 2019 vanaf 16.00 uur houdt de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Noord-Beveland in de commissiekamer van het gemeentehuis te Wissenkerke (Voorstraat nr. 31) een hoorzitting.

Tijdens deze hoorzitting zullen de volgende bezwaarschriften worden behandeld:

16.00 uur: bezwaarschriften tegen besluiten van 25 september 2018, waarbij een handhavingsverzoek is afgewezen en waarbij is besloten op een Wob-verzoek (openbaar); en

17.00 uur: een bezwaarschrift tegen een besluit van 27 november 2018 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 5 woningen op het perceel Wilhelminastraat nrs. 60, 62, 64, 66 en 68 te Wissenkerke (openbaar).

De bezwaarschriftencommissie vergadert in beginsel openbaar. Dit kan anders zijn als de bezwaarschriftencommissie beslist dat er gewichtige redenen zijn die zich tegen openbaarheid verzetten. In dat geval vindt de zitting plaats met gesloten deuren en zal hiervan in de agenda melding worden gemaakt.

Belangstellenden zijn van harte welkom de openbare hoorzitting bij te wonen. Het kan zijn dat de agenda van de hoorzitting wijzigt (bijvoorbeeld wanneer een bezwaarschrift wordt ingetrokken of een zaak wordt uitgesteld).

Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met de aanvangstijden van de hoorzitting. Is de hoorzitting eenmaal aangevangen, dan kunnen we u niet meer toelaten.