Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie gemeente Noord-Beveland (18-04-2019)

Deze pagina is gearchiveerd op 09-05-2019.

Op woensdag 8 mei 2019 vanaf 16.30 uur houdt de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Noord-Beveland in de raadzaal van het gemeentehuis te Wissenkerke (Voorstraat nr. 31) een hoorzitting.

Tijdens deze hoorzitting zullen de volgende bezwaarschriften worden behandeld:

16.30 uur:       bezwaarschrift tegen het besluit van het college van b en w van 24 januari 2019 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaand winkelpand tot woningen op het perceel Hoofdstraat nrs. 50a en 50b en Nieuwstraat nrs. 2, 2a en 2b t Kortgene.

17.15 uur:       bezwaarschrift tegen het besluit van het college van b en w van 22 februari 2019, waarbij een verzoek om handhaving ter zake het bouwen van een schuurtje op het adres Dijkstraat nr. 65 te Kats is afgewezen.

De bezwaarschriftencommissie vergadert in beginsel openbaar. Dit kan anders zijn als de bezwaarschriftencommissie beslist dat er gewichtige redenen zijn die zich tegen openbaarheid verzetten. In dat geval vindt de zitting plaats met gesloten deuren en zal hiervan in de agenda melding worden gemaakt.

Belangstellenden zijn van harte welkom de openbare hoorzitting bij te wonen. Het kan zijn dat de agenda van de hoorzitting wijzigt (bijvoorbeeld wanneer een bezwaarschrift wordt ingetrokken, een zaak wordt uitgesteld of een nieuwe zaak wordt geagendeerd).

Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met de aanvangstijden van de hoorzitting. Is de hoorzitting eenmaal aangevangen, dan kunnen we u niet meer toelaten.