Gemeenteraad draagt nieuwe burgemeester voor (24-10-2019)

De gemeenteraad van Noord-Beveland heeft mevrouw drs. G.L. (Loes) Meeuwisse voorgedragen als nieuwe burgemeester van Noord-Beveland. De voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer D.P. Hage, maakte dit bekend tijdens de openbare raadsvergadering op donderdag 24 oktober 2019.

Voorafgaand heeft de raad in een besloten raadsvergadering gediscussieerd over de kandidaten. Tot slot heeft er een geheime stemming plaatsgevonden. In de openbare raadsvergadering liet de heer D.P. Hage weten dat mevrouw Meeuwisse als nummer één uit de stemming is gekomen. Als motivatie noemde hij onder andere haar daadkracht, ervaring, overtuigingskracht en haar duidelijke communicatie. Zij is echt een boegbeeld van de gemeente.

De kandidaat wordt aanbevolen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Na goedkeuring wordt de nieuwe burgemeester bij Koninklijk Besluit benoemd. Mevrouw Meeuwisse wordt na de officiële benoeming geïnstalleerd als burgemeester van Noord-Beveland tijdens een buitengewone raadsvergadering. De beoogde ingangsdatum is 18 december 2019.

Mevrouw Meeuwisse is 60 jaar, afkomstig uit ’s-Heer Hendrikskinderen en lid van de VVD. Zij is gehuwd en heeft twee kinderen.