Inloopbijeenkomsten hoogspanningsverbinding windenergie (16-09-2019)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied IJmuiden Ver in de Noordzee naar het vasteland. Er komt een ondergrondse verbinding naar Zeeland of Noord-Brabant. Momenteel worden drie tracéalternatieven nader onderzocht.

Eén van de mogelijke tracés kruist de Veerse Dam (aan de westzijde of aan de oostzijde). Uitgangspunt is een boring onderdoor de Veerse Dam.

Het Ministerie van EZK organiseert samen met TenneT inloopbijeenkomsten:

  • Woensdag 18 september 2019:  Amadore Hotel Middelburg, Buitenruststraat 22
  • Woensdag 25 september 2019: Boelaars zalencentrum Raamsdonksveer, Keizersdijk 48

U kunt tussen 19.00 uur en 21.00 uur op elk moment binnenlopen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de kennisgeving of de website.