Meldpunt openbare verlichting (16-09-2019)

Hoewel alle lampen voortijdig worden vervangen tegen het einde van hun levensduur, kan het voorkomen dat de openbare verlichting het niet doet. Uw melding is daarom van groot belang om storingen te verhelpen.

Heeft u geconstateerd dat de openbare verlichting niet werkt of kapot is, dan kunt u dit melden op de website Ovstoringzeeland. Bij het invullen van de gevraagde gegevens is het van belang dat u het nummer, de plaats en het dichtstbijzijnde adres van de betreffende lantaarnpaal weet. De website geeft ook aan of er al eerder een melding gedaan is.

Het Meldpunt Openbare Verlichting is een samenwerkingsverband van de Zeeuwse gemeenten, provincie, Waterschap Scheldestromen en North Sea Port met drie aannemers.  Op de site kunnen storingen maar ook schade aan de openbare verlichting gemeld worden. Betrokken partijen hopen hiermee een eenvoudig en altijd bereikbaar loket te bieden om hun dienstverlening in openbare verlichting te verbeteren.

De gemeenten Vlissingen en Schouwen-Duiveland, woningcorporaties en andere private organisaties nemen niet deel aan deze website. Voor storingen met betrekking tot de onder hun beheer vallende lantaarnpalen dient contact met hen te worden opgenomen.