Militaire oefening (20-03-2019)

Deze pagina is gearchiveerd op 20-04-2019.

Van 15 t/m 19 april a.s. vindt er een militaire oefening plaats binnen de gemeente.

Praktisch gezien houdt dit in dat men op diverse locaties met militaire wielvoertuigen zal verplaatsen (al dan niet in colonne) en mogelijke radar opstellingen gaat verkennen en inmeten.

Een aantal van deze stellingen worden vervolgens daadwerkelijk ingenomen door radarsystemen. De locaties vinden o.a. plaats bij privé-eigenaren (bijvoorbeeld boeren) waar men van tevoren toestemming aan vraagt en afspraken mee maakt.

Het normale verkeer wordt niet gehinderd tijdens de oefening en er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

Aan deze oefening nemen 25 personen en 7 militaire wielvoertuigen deel. Men verplaatst over bestaande wegen en paden.