Plannen om een AED of buitenkast aan te schaffen? Meld het bij de gemeente! (07-09-2017)

Deze pagina is gearchiveerd op 09-01-2020.

Sinds 2016 is de gemeente aangesloten bij Hartveilig Wonen. Dit is een netwerk van vrijwillige burgerhulpverlening bij een hartstilstand, in afwachting van de ambulance.

Voor het goed functioneren van deze vorm van burgerhulpverlening zijn vrijwilligers en continu beschikbare AED’s hard nodig.

Steeds meer organisaties zijn al in het bezit van een AED of overwegen om er één aan te schaffen. Daarmee begrijpen zij de noodzaak van het gebruik van een AED bij een hartstilstand. De meeste organisaties hebben de AED echter paraat voor interne calamiteiten. Deze AED is dus niet bekend bij het publiek en wordt daarom niet ingezet bij reanimaties die buiten de eigen organisatie plaatsvinden. Dat is een gemiste kans! Een hartstilstand kan zich immers net zo goed op buiten op straat voordoen.  

Veelgehoorde argumenten om de AED niet publiekelijk beschikbaar te stellen zijn dat de AED gevoelig is voor vandalisme of diefstal en dat het ophangen in een geschikte buitenkast (te) duur is. De kosten zijn voor sommige organisaties en bedrijven ook een reden om vooralsnog af te zien van aanschaf van een AED.

De gemeente hecht grote waarde aan een goede dekking van AED’s in de kernen en op andere drukbezochte locaties. Om tegemoet te komen aan de argumenten wil de gemeente onderzoeken of het mogelijk is om een financiële bijdrage te leveren aan initiatieven die bijdragen aan het vergroten van de dekking van het AED-netwerk in de gemeente.

Wij willen iedereen die overweegt om een AED en/of buitenkast aan te schaffen (en deze beschikbaar wil stellen voor Hartveilig Wonen) vragen om zich te melden bij de gemeente. Afhankelijk van de respons beslist de gemeente of – en zo, ja in welke mate – er een financiële bijdrage kan worden geleverd aan uw initiatief. 

Wilt u eerst meer informatie ontvangen over Hartveilig Wonen, bezoekt u dan de website www.hartveiligwonen.nl of bel 088-6254200.