Scheiden van GFT-afval (26-09-2019)

Onze gemeente streeft ernaar om alle waardevolle afvalstromen goed te scheiden zodat deze op de juiste manier hergebruikt kunnen worden. Het doet ons goed dat vele burgers hieraan gehoor geven.

Uit onderzoek blijkt helaas dat er nog te veel etensresten, groente- fruitresten en tuinafval in de grijze restcontainer zitten.

Als we op een goede manier het gft-afval scheiden, kunnen er grondstoffen van gemaakt worden, zoals compost en biogas. Bovendien verkleint u hiermee het restafval wat verbrand wordt. Bij verbranding komen schadelijke stoffen vrij én kan het niet meer worden hergebruikt. Daarbij komt dat verbranden erg kostbaar is. Hierover moet verbrandingsbelasting betaald worden.

Door alle afvalstromen op een goede wijze te scheiden, hoopt onze gemeente de doelstelling van het Uitvoeringsprogramma VANG (Van Afval Naar Grondstof) te behalen, namelijk 100 kg restafval per jaar. Helpt u ons mee deze doelstelling te behalen?

Hoe afval te scheiden? Dat vindt u op de website Afvalscheidingswijzer.