Uitnodiging bijeenkomst stakeholders ‘Een Economische Visie voor Noord-Beveland’ (10-04-2019)

Deze pagina is gearchiveerd op 10-05-2019.

De gemeente Noord-Beveland werkt op dit moment aan een Toekomstvisie. Onderdeel van deze Toekomstvisie is een visie op de economie. Om een gedragen Economische Visie vorm te geven heeft de gemeente u nodig!

Impuls Zeeland heeft in opdracht van de gemeente Noord-Beveland speerpunten opgehaald bij stakeholders. Zo heeft er een sessie plaatsgevonden met de raadsleden, hebben er sessies plaatsgevonden met branchevertegenwoordigers en zijn de speerpunten uit deze sessies getoetst en geprioriteerd middels een enquête bij de ondernemers.

Graag wil de gemeente met u de speerpunten voor de Economische Visie vaststellen en onderwerpen die nog gemist worden bespreken. U bent van harte uitgenodigd voor de plenaire bijeenkomst over de Economische Visie op donderdag 9 mei.

Wanneer          Donderdag 9 mei

Tijd                  18.00 uur

Waar                Gemeentehuis te Wissenkerke

Programma

17.30                Inloop met een broodjesbuffet

18.00                Opening door wethouder Slenter

18.10                Start plenaire bijeenkomst

20.00                Sluiting door Wethouder Slenter

Voor vragen of aanmelden kunt u contact opnemen met L. de Kool per mail: l.de.kool@noord-beveland.nl.

Leeg