Veiligere landbouwroute rondom Kamperland (25-08-2020)

Maandag 31 augustus start waterschap Scheldestromen met werkzaamheden om de land-bouwroute rondom Kamperland te verbeteren. Door landbouw- en fietsverkeer te scheiden op deze landbouwroute wordt de verkeersveiligheid versterkt.

Daarnaast zorgt een verbeterde route voor een betere bereikbaarheid van de mestsilo aan de Schaapskooiweg en landbouwpercelen in de omgeving. Aannemingsbedrijf Reimerswaal B.V. voert het werk voor het waterschap uit. De werkzaamheden duren tot eind oktober. Aansluitend hierop verricht gemeente Noord-Beveland werkzaamheden uit aan de Veerweg in Kamperland.

De landbouwroute tussen Walcheren en Noord-Beveland loopt door de kern Kamperland. Hierdoor ontstaan onveilige situaties in Kamperland. De mestsilo aan de Schaapskooiweg en landbouwpercelen in de omgeving van Kamperland zijn ook niet optimaal bereikbaar. Na het verbeteren van deze route rondom Kamerland zijn deze bestemmingen beter bereikbaar en wordt het landbouwverkeer langs Kamperland gebundeld. Hiermee worden hinder, onveiligheid en risico’s verminderd en de landbouwlogistiek (doorstroming) verbeterd. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (‘Europa investeert in zijn platteland’) en met medewerking van gemeente Noord-Beveland.

Wat gaat er gebeuren?

Diverse wegen in de omgeving worden verbreed en versterkt, zodat deze beter geschikt zijn voor zijn voor landbouwverkeer. Er komen passeerplaatsen op de Krommeweg, Campensnieuwlandweg, Burgemeester de Moorweg en de Kruisweg. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt het kruispunt bij de Ruiterplaatweg aangepast. Er komt een verkeersplateau ter hoogte van het kruispunt. Daarnaast wordt de Campensnieuwlandweg verlegd, zodat die haaks aansluit op de Ruiterplaatweg. De Stekeldijk bij Plankendorp wordt verlegd, zodat deze verder van de woningen af komt te liggen. Dit verhoogt de verkeersveiligheid en hebben de direct aanwonenden minder overlast van het passerende verkeer.

Planning en omleidingen

De werkzaamheden vinden plaats in de periode eind augustus tot eind oktober dit jaar.
Gedurende het gehele werk wordt het landbouwverkeer omgeleid via de Langeweg, Oosthavendijk, Westhavendijk en Baas Huisweg. Tijdens de werkzaamheden aan kruispunt Ruiterplaatweg/Campensnieuwlandweg wordt het fietsverkeer omgeleid over de Noordstraat. Het overige verkeer kan zo veel als mogelijk van de Ruiterplaatweg gebruik blijven maken, maar moet wel rekening houden met enige hinder en een nachtafsluiting.

De planning per locatie is als volgt:

Locatie Planning

  • Schaapskooiweg – Kruisweg – Kruisdwarsweg: Maandag 31 augustus t/m vrijdag 18 september
  • Stekeldijk bij Plankendorp: Maandag 14 september t/m vrijdag 2 oktober
  • Burg. de Moorweg, kruising met de Noordstraat - Maandag 28 september t/m vrijdag 16 oktober
  • Ruiterplaatweg, kruising met Burg. de Moorweg - Maandag 5 oktober t/m vrijdag 23 oktober
  • Krommeweg - Campensnieuwlandweg - Maandag 19 t/m vrijdag 30 oktober

De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden.