Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap (20-03-2019)

Op woensdag 20 maart 2019 kon u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Zeeland en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Scheldestromen. 

De voorlopige uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten binnen de gemeente Noord-Beveland vindt u hieronder. Het opkomstpercentage was 65,9%.