Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap (20-03-2019)

Deze pagina is gearchiveerd op 27-08-2019.

Op woensdag 20 maart 2019 kon u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Zeeland en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Scheldestromen. 

De uitslag op partij- en kandidaatniveau van de verkiezingen Provinciale Staten en de verkiezingen Waterschap vindt u hieronder.