Voorkom wateroverlast - aanmelden voor gratis zandzakken (22-07-2021)

Deze pagina is gearchiveerd op 30-08-2021.

Let op: De sluitingstermijn voor het aanvragen van gratis zandzakken is verlopen!

Door zware stortbuien kunnen we te maken krijgen met een grote hoeveelheid regenwater. Normaal gesproken zakt een deel van het regenwater de grond in en een ander deel verdwijnt in het riool en de sloten. Als de hoeveelheid water te groot is ontstaat er overlast door water. De zomer is nog niet afgelopen en ook de herfst kan zeer nat zijn, vandaar dat wij u op voorhand willen informeren over de gevaren, wat u zelf kunt doen en welke kanalen beschikbaar zijn om melding te maken.

Wat zijn de gevaren?

Bij extreme neerslag kunnen er diverse gevaren ontstaan. Deksels van de rioolputten kunnen door het water van de putten worden opgedrukt. In diepe plassen kun je niet zien of er nog wel een deksel op de put zit. Het lopen of rijden door de plassen is hierdoor gevaarlijk. Het rijden met voertuigen door het water op straat, kan er net voor zorgen dat, er vanwege golfslag, toch water in woningen terecht komt. Probeer dit te voorkomen en indien u noodzakelijkerwijs toch moet rijden, kies dan een aangepaste snelheid.
Een ander gevaar is dat het water uw huis binnenstroomt en in aanraking komt met elektriciteit. Er ontstaat dan kortsluiting met mogelijk brand tot gevolg.
Ook een onderkend gevaar is hygi├źne. Contact met rioolwater kan problemen opleveren ten aanzien van de gezondheid. Probeer contact te voorkomen en indien hier toch sprake van is, is het advies om zorgvuldig de handen te wassen.

Wat kunt u zelf al doen?

U kunt wateroverlast niet altijd voorkomen. Echter er is wel een aantal zaken waar u als bewoner wat aan kunt doen:

  • Het bestraten van de gehele tuin maakt dat het regenwater niet meer in de bodem kan wegvloeien. Onbestrate stukken tuin zorgen voor minder overlast.
  • Houd rioolputten vrij van bladeren en ander vuil, dit voorkomt verstoppingen.
  • Wanneer u ziet dat de putdeksels weg worden gedrukt, probeer dan de locatie af te zetten, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren.
  • Probeer contact met rioolwater te vermijden, ook wanneer het op straat staat.
  • Zorg dat elektrische apparatuur niet nat kan worden, of sluit de elektra af.
  • Besteed aandacht aan lage drempels en kelders.

Aanmelden voor gratis zandzakken

Woont u op een locatie op Noord-Beveland die gevoelig is voor wateroverlast (wanneer er bijvoorbeeld in het verleden water in huis gestaan heeft) dan adviseren wij een maatregel te treffen om dit te voorkomen. De gemeente stelt hiervoor zandzakken en een plan van aanpak beschikbaar. Het zijn lege zandzakken die u kunt vullen ten tijde van nood met eigen grond of zand. Uit ervaring blijkt dat gevulde zandzakken niet praktisch zijn i.v.m. ruimtebeslag en niet lang houdbaar.

U kunt een gratis set van 20 zandzakken bestellen door u aan te melden via het digitale formulier.
U wordt daarna ge├»nformeerd over het vervolg. In september is de gemeente voornemens een ophaaldag te organiseren. Wij verzoeken u een kopie digitaal of uitgeprint mee te nemen bij het ophalen.

Als er direct gevaar is voor mens of dier, bel dan 112.
In overige gevallen kunt u contact opnemen met de gemeente. Te bereiken via: 140113 of buiten kantoortijden op 06 22447588.