Werkzaamheden rioolgemaal Kamperland (07-05-2019)

Deze pagina is gearchiveerd op 25-05-2019.

Vanaf maandag 13 mei voeren we werkzaamheden uit aan het rioolgemaal aan de Ruiterplaatweg in Kamperland. Omdat u hiervan hinder kunt ondervinden, informeren wij graag over de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn nodig om de inzetbaarheid van het gemaal te kunnen waarborgen. Tijdens de werkzaamheden wordt rioolwater gewoon afgevoerd naar de rioolwaterzuivering zodat u, net als normaal, kunt douchen en het toilet kunt doortrekken.

Werkzaamheden van 13 mei tot 24 mei 2019 

Een deel van de rioolleiding vanaf het gemaal wordt vervangen, later dit jaar wordt het rioolgemaal vernieuwd. Om de nieuwe rioolleiding te leggen, wordt een boring gedaan. Vanaf de hoek van de Bergeendlaan, waar een boorinstallatie komt te staan, wordt de nieuwe leiding onderdoor de zeedijk geboord. De verkeershinder blijft daarmee beperkt omdat er tijdens de werkzaamheden één weghelft beschikbaar is. De werkzaamheden voor de boring duren ongeveer een week. De weken daaropvolgend vinden er vanaf de aansluiting met de Onrustweg, graafwerkzaamheden in de wegberm plaats.

Vervolg werkzaamheden na bouwvak

Het rioolgemaal wordt medio september vernieuwd. De pompen van het gemaal worden vervangen, het rioolgemaal krijgt een nieuwe elektrische installatie, het leidingwerk rondom wordt aangepast en het beton in de kelder krijgt een nieuwe beschermlaag. Tot slot wordt een nieuwe verharding rondom het gemaal aangebracht.

Tijdens de werkzaamheden wordt een tijdelijke pompinstallatie buiten het gemaal geplaatst. Deze installatie is geluidsarm, maar kan voor u enige overlast veroorzaken. Wanneer de werkzaamheden van het rioolgemaal gereed zijn, wordt de nieuwe leiding aangesloten op het rioolsysteem. In het najaar wordt de oude leiding aan de achterzijde van de zeedijk verwijderd.

Werkzaamheden verplicht buiten stormseizoen

We kunnen helaas niet voorkomen dat u hinder ondervindt van de werkzaamheden. Naast enige verkeershinder veroorzaken de boor- en graafwerkzaamheden geluidsoverlast. De werkzaamheden vinden uitsluitend plaats tussen 7.00 en 19.00 uur. Omdat de nieuwe leiding door een waterkering geboord wordt, moeten de werkzaamheden buiten het stormseizoen plaatsvinden. Het stormseizoen loopt van 1 oktober tot 1 april, daarom worden de werkzaamheden tussen april en oktober uitgevoerd. 

Afvalwater

Rioolgemalen zorgen ervoor dat het afvalwater van woonkernen wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Daar wordt het rioolwater schoongemaakt en gaat het uiteindelijk terug de natuur in. Van de Ruiterplaatweg gaat het afvalwater uiteindelijk naar de zuivering Camperlandpolder aan de Bosdijk.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Waterschap Scheldestromen.