Wordt u Vrijwilliger+ ? (27-08-2019)

Al twee keer eerder heeft de gemeente Noord-Beveland met succes een cursus/training Vrijwilliger+ aangeboden. Wilt u graag mensen helpen met het versterken van hun netwerk, met het verstevigen van de eigen regie en eigen kracht, zodat zij weer zelfstandig verder kunnen gaan dan is deze training misschien iets voor u.

Als Vrijwilliger+ biedt u bijvoorbeeld een luisterend oor, helpt u bij het vinden van structuur of helpt u bij praktische vragen. De vrijwilliger+ wordt ingezet bij personen met (beginnende) dementie, een psychiatrisch ziektebeeld, een zorgmijder, een verstandelijke beperking of andere complexe problematiek. Juist bij deze personen kan informele zorg van grote waarde zijn. De waardering die zij hebben voor de vrijwilliger+ is dan ook groot.

Cursus

Om goed vrijwilligerswerk te kunnen leveren en het leuk te blijven vinden, biedt gemeente Noord-Beveland opnieuw de cursus/training Vrijwilliger+ aan. Deze bestaat uit 8 dagdelen met verschillende thema’s en worden gegeven door Ghislaine van der Linde (cliëntondersteuner bij de Stichting Maatschappelijk Werk & Welzijn Oosterschelderegio).
De thema’s zijn: Socialisatieproces, kernkwaliteiten, Communicatie, gesprekstechnieken, Psychiatrie, Multiculturele achtergronden, Verslaving, Grensoverschrijdend gedrag, Dementie, Oudermisleiding, Mensen met een Beperking, Respijtzorg en Sociale Kaart

De cursus is gratis en vindt plaats in het gemeentehuis in Wissenkerke en duurt van 14.00 uur tot 17.00 uur. De cursus start op 8 oktober met een kennismakingsbijeenkomst, daarna op 22 en 29 oktober, 5 – 12 en 19 november, 14 januari en afsluitend op 21 januari.

Wat verwachten wij van u?

 • U heeft voldoende levenservaring
 • U kunt goed luisteren en heeft goede communicatieve vaardigheden
 • U weet grenzen van de taak te hanteren
 • U kunt netwerk in kaart brengen
 • U heeft een oplossingsgerichte houding en werkwijze
 • U heeft een open levenshouding t.o.v. anderen
 • U heeft inzicht in eigen handelen
 • U heeft gevoel voor humor
 • U bent flexibel
 • U bent betrouwbaar in het nakomen van afspreken
 • U beheerst de Nederlandse taal
 • U bent vier uur per week beschikbaar voor de periode van minimaal een jaar

Wat krijgt u ervoor terug?

 • Een leerzame, zinvolle en interessante tijdsbesteding waarin u actief bijdraagt aan het welzijn van uw medemens.
 • Gratis cursus van 8 bijeenkomsten.
 • Individuele werkbegeleiding
 • Intervisie met alle andere Vrijwilliger+
 • 1x per jaar een Themabijeenkomst.
 • Een vrijwilligerscontract met onkostenvergoeding

Aanmelden of nog vragen?

Aanmelden kan tot uiterlijk tot 19 september bij mevrouw Butter, telefoon 14 0113 of via e-mail onder vermelding van het onderwerp: Vrijwilliger+. De cursus gaat door bij minimale deelname van 6 personen.