Omgevingsvergunning, Schetsplanprocedure (voorheen vooroverleg)

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u advies aanvragen door middel van het indienen van een schetsplan. De gemeente toetst uw voorstel aan het bestemmingsplan en legt het voor aan de welstandscommissie.  De gemeente adviseert om altijd een schetsplan in te dienen. Hiermee voorkomt u dat u onnodig kosten moet maken of dat uw definitieve vergunningaanvraag onverwacht niet verleend kan worden.

Het advies heeft geen juridische status, er worden geen leges in rekening gebracht en is niet openbaar.

Hoe werkt het?

U bent niet verplicht om een schetsplan in te dienen. Wanneer u vooraf meer zekerheid wilt hebben over de haalbaarheid van een aanvraag voordat u bijvoorbeeld voorbereidende kosten maakt kan het voor veel duidelijkheid zorgen. U maakt een ontwerpplan waarbij duidelijk de bestaande en nieuwe toestand is aangegeven. Dit bestaat uit een situatietekening, plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden, toe te passen kleuren en materialen. Het is dan belangrijk dat u de tekening voorziet van maatvoering en aangeeft waar u de ruimten voor wilt gebruiken. Uw plan kan dan getoetst worden aan de redelijke eisen van welstand en het bestemmingsplan.

Schetsplan indienen via Omgevingsloket online of het formulier van de gemeente

U dient een schetsplan voor een omgevingsvergunning in bij de gemeente. Dit kan op 2 manieren:

  • Via het Omgevingsloket online (inloggen via DigiD). U maakt hier een aanvraag/melding aan. Na het invullen van de tabbladen Aanvrager, Locatie, Werkzaamheden en Bijlagen kunt u via de knop 'Vooroverleg' de aanvraag openstellen voor de schetsplanprocedure.
  • Of via het formulier schetsplanprocedure van de gemeente.