Ondernemers

 • Steunpakket 3: in fases afbouwen

  In het derde steunpakket zijn de NOW, TVL en de Tozo in aangepaste vorm verlengd van 1 oktober tot eind juni 2021. Het voornemen is de verschillende regelingen de komende maanden te versoberen en af te bouwen. De eerder aangekondigde vermogenstoets bij een Tozo-aanvraag, gaat toch niet door. Die toevoeging aan de Tozo vindt het kabinet ongepast door de uitbreiding van beperkende maatregelen.

 • Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

 • Infographic - Coronamaatregelen in één overzicht (meerdere talen)

  Voor alle (recreatie)ondernemers in Zeeland heeft de VVV, in samenwerking met de Veiligheidsregio Zeeland, een infographic samengesteld, waarmee in één oogopslag te zien is welke corona-gerealiseerde maatregelen van toepassing zijn in Nederland en de provincie Zeeland. En welke tips er zijn op het gebied van veilig en prettig recreëren. Bij relevante wijzigingen wordt deze infographic aangepast, zodat u altijd de meest actuele versie kunt downloaden. De infographic is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.

  Tip: gebruik deze infographic om uw gasten te informeren. Bijvoorbeeld met een print bij aankomst of als bijlage bij mailcontact.

 • Snel Ondernemers Support (SOS) programma van Dockwize

  Om Zeeuwse ondernemers te helpen het hoofd boven water te houden heeft Dockwize het SOS programma ontwikkeld. SOS staat voor snel ondernemers support waarbij een team van experts met de ondernemer aan de slag gaat om niet alleen de crisis te overleven, maar er ook sterker uit te komen.

 • Criteria Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb'ers

  Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Sinds 29 april kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke ROM’s en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL.

 • Aanvullende maatregelen agrarische sector op noodpakket

 • Brief aan ondernemers namens de gemeente Noord-Beveland

 • Maatregelen ondernemers in belastingen om gevolgen coronacrisis te verzachten

  De gemeente Noord-Beveland neemt in navolging van de andere Zeeuwse gemeenten ook maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers en verenigingen te verzachten. Bedrijven die problemen ondervinden krijgen de keuze voor uitstel om hun verplichtingen na te komen
  De gemeente verstuurt daarnaast voorlopig geen nieuwe belastingaanslagen.

 • Financiële hulp voor (zelfstandig) ondernemers in De Bevelanden

  Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus economische maatregelen te nemen. De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen waar ondernemers (ZZP of MKB) gebruik van kunnen maken. Vanaf vandaag kunnen ondernemers die woonachtig zijn in de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal terecht bij GR de Bevelanden. De afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van GR de Bevelanden verzorgt deze tijdelijke regelingen voor de Bevelandse gemeenten.

 • Website Impuls Zeeland voor meer informatie voor ondernemers

 • Nieuwsbrief KVK Coronaloket

  Op 11 maart 2020 heeft de Kamer van Koophandel (KVK) op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een informatieloket geopend voor vragen van bedrijven over de gevolgen van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen. Het informatieloket bestaat uit een telefoonnummer 0800-2117 en een landingspagina kvk.nl/corona. KVK verstrekt dagelijks een update over de onderwerpen waar ondernemers vragen over stellen, het aantal vragen en andere opvallende zaken. U kunt zich inschrijven voor deze update.