Organisatiestructuur

De organisatie wordt aangestuurd door een tweehoofdige directie bestaande uit de secretaris als directeur en een adjunct-secretaris als directeur.

Organigram gemeente Noord-Beveland

  • Secretaris
  • Controller
  • Stafafdeling BMO
  • Afdeling dienstverlening
  • Afdeling beleid & projecten
  • Afdeling middelen
  • Afdeling beheer & realisatie