Toegankelijkheid website

De gemeente wil voldoen aan de open standaard Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0). Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Meer over dit onderwerp kunt u lezen in de Toegankelijkheidsverklaring.