Afvalstoffenheffing

 • Wat is het?

  U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

 • Wat moet ik doen?

  U betaalt de afvalstoffenheffing.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

 • Wat kost het?

  Afvalstoffenheffing 2020 gemeente Noord-Beveland
  Situatie Tarief
  Meerpersoonshuishoudens,
  bij permanente bewoning
  € 269,00
  Meerpersoonshuishoudens,
  voor niet-permanent bewoonde woningen
  € 269,00
  Eenpersoonshuishoudens,
  bij permanente bewoning
  € 210,00
  Eenpersoonshuishoudens,
  voor niet-permanent bewoonde woningen
  € 269,00
  Bruikleen extra PMD+ container (grijze container met grijze kleurclip) € 134,50