Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Wat is het?

  Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

 • Wat moet ik doen?

  Als u de gemeentelijke belastingen en heffingen niet kunt betalen, vraagt u de gemeente om kwijtschelding. De gemeente bepaalt dan of u kwijtschelding krijgt van de belastingen en heffingen of een deel daarvan.

  Automatische kwijtschelding
  U heeft recht op kwijtschelding van gemeentebelastingen als uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens valt. Het Inlichtingenbureau toetst of dit zo is door gegevens uit te wisselen met UWV, de Rijksdienst voor wegverkeer en de Belastingdienst. Op basis van de gegevens van het Inlichtingenbureau bepaalt de gemeente of u in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding.

  Voorwaarden voor automatische kwijtschelding
  Er gelden een paar voorwaarden voor geautomatiseerde toetsing, namelijk:

  • In het voorgaande jaar heeft u verzocht om kwijtschelding;
  • In het voorgaande jaar had u recht op kwijtschelding;
  • U heeft toestemming gegeven voor geautomatiseerde toetsing.

  Burger behoudt recht zelf aanvraag te doen
  De geautomatiseerde toets wijst niemand af voor recht op kwijtschelding. Er wordt alleen getoetst wie sowieso in aanmerking komt. In alle andere gevallen kunnen mensen altijd zelf een aanvraag voor kwijtschelding doen bij de gemeente.

 • Wat moet ik meenemen of aanleveren?

  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw vermogen
  • bewijzen van uw schulden