Bijstand, uitkering

 • Wat is het?

  Met een bijstandsuitkering kunt u de noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen.

 • Hoe werkt het?

  Let op: U kunt alleen een uitkering aanvragen wanneer u woont en ingeschreven staat in één van de volgende gemeenten: Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal.

  U kunt dan een bijstandsuitkering aanvragen bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden. Deze afdeling werkt voor de vijf Bevelandse gemeenten. U kunt hiervoor bellen met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 0113 - 239 100. Zij zullen u vervolgens doorverbinden met de meldingentelefoon, waarna er een melding wordt opgenomen.

  Als het niet mogelijk is om u direct door te verbinden met de meldingentelefoon, zal u binnen 24 uur (op werkdagen)  worden teruggebeld. Dit betekent wel dat u telefonisch bereikbaar moet zijn! Wanneer wij u na 3 terugbelpogingen niet kunnen bereiken, komt de melding te vervallen. Indien u binnen 24 uur niet bent teruggebeld dient u zelf zo spoedig mogelijk weer contact op te nemen. Let op, bij de beoordeling van uw recht op bijstand is de meldingsdatum de eventuele ingangsdatum van uw recht op bijstand.

  U kunt zich laten bijstaan door een wettelijk vertegenwoordiger of een gevolmachtigde. In het laatste geval, vragen wij u vooraf een machtiging te overleggen, voordat wij de melding kunnen opnemen. Op grond van artikel 2:1 lid 1 van de Awb kan ieder zich ter behartiging van zijn belangen in het verkeer met bestuursorganen laten bijstaan of door een gemachtigde vertegenwoordigen. Wel kan het bestuur op grond van artikel 2:1 lid 2 van de Awb van de derde dan verlangen om bij de aanvraag een schriftelijke machtiging te overleggen.

  Ik ben ouder dan 27 jaar

  Ik ben jonger dan 27 jaar

 • Wat moet ik meenemen of aanleveren?

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw schulden
  • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
  • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

  Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

  Voorschot

  U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft.

  • Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering.
  • Als u de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt moet u het voorschot terugbetalen.

  Geen voorschot

  Als u jonger dan 27 jaar bent en u woont u niet samen met een partner ouder dan 27 jaar, dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de aanvraag voor bijstand indienen.

  De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:

  • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering;
  • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert;
  • u de bewijsstukken te laat aanlevert;
  • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

  De hoogte van uw bijstandsuitkering vindt u bij de rijksoverheid.

 • Contact

  GR de Bevelanden

  Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ)

  Tel. (0113) 239 100
  E-mail: wiz@grdebevelanden.nl
  Website: www.grdebevelanden.nl/wiz

  Postbus 2144
  4460 MC Goes

  Bezoekadres

  M.A. de Ruijterlaan 2
  4461 GE Goes