Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering gemeenten (AZG)

 • Wat is het?

  Mensen met een laag inkomen kunnen tegen een lagere premie deelnemen aan de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering gemeenten (AZG). Dit is een verzekering die in overleg met een aantal gemeenten en de CZ groep tot stand is gekomen. Deze aanvullende verzekering is goedkoper dan andere vergelijkbare verzekeringen, omdat u van de gemeente en de zorgverzekeraar een korting op de premie krijgt.

 • Hoe werkt het?

  • U ontvangt een bijstandsuitkering of uw (gezins)inkomen is niet hoger dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • U moet akkoord gaan met een automatische incasso van de premie, die de gemeente of CZ zal uitvoeren.
  • De gemeente meldt u aan bij de CZ, maar daarnaast moet u zichzelf ook nog aanmelden bij de CZ.
  • Uw oude verzekering moet u zelf altijd voor 1 november opzeggen!
  • Let op: dien tijdig (september) de aanvraag in bij de gemeente.
  • Overstappen van uw huidige verzekering naar de collectieve verzekering (AZG) kan alleen bij aanvang van het nieuwe kalenderjaar, dus steeds vanaf 1 januari. Maar wanneer u een WWB-uitkering gaat ontvangen, kunt u vanaf aanvang van de uitkering aan de collectieve verzekering (AZG) deelnemen.
 • Wat moet ik doen?

  Hoe werkt het als u wilt deelnemen aan de collectieve verzekering van de gemeente?

  a. U heeft geen WWB uitkering en u bent niet bij de CZ groep verzekerd

  Bij een positief besluit van sociale zaken, meldt de gemeente u aan bij de CZ groep. Belangrijk is dat u uzelf ook moet aanmelden als nieuwe cliënt bij de CZ groep. Overstap per 1 januari. De premie dient u zelf te betalen d.m.v. automatische incasso. Let op: de oude verzekering moet u zelf opzeggen vóór 1 november.

  b. U heeft geen WWB uitkering maar u bent wel verzekerd bij de CZ groep

  Bij een positief besluit van sociale zaken meldt de gemeente u aan bij de CZ groep. Ingaande 1 januari. De premie dient u zelf te betalen via automatische incasso.

  c. Komt u in de WWB uitkering en bent u al CZ verzekerd

  U kunt op het moment waarop de uitkering begint, deelnemen aan de aanvullende collectieve verzekering. De gemeente moet u binnen 60 dagen hiervoor bij de CZ groep aanmelden. U dient akkoord te gaan met een automatische incasso waarmee de gemeente de premie aan de CZ groep betaalt.

  d. Komt u in de WWB uitkering en bent u niet via de CZ groep verzekerd

  U kunt pas per 1 januari overstappen naar de aanvullende collectieve verzekering van de gemeente. Let op: u dient zelf uw oude verzekering vóór 1 november op te zeggen en u dient akkoord te gaan met een automatische incasso waarmee de gemeente de premie aan de CZ groep betaalt.

  e. Ontvangt u al langer een WWB uitkering en bent u niet via de CZ groep verzekerd

  Deelname kan pas per 1 januari. Let op: u dient zelf uw oude verzekering vóór 1 november op te zeggen en u dient akkoord te gaan met een automatische incasso waarmee de gemeente de premie aan de CZ groep betaalt.

 • Contact

  GR de Bevelanden

  Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ)

  Tel. (0113) 239 100
  E-mail: wiz@grdebevelanden.nl
  Website: www.grdebevelanden.nl/wiz

  Postbus 2144
  4460 MC Goes

  Bezoekadres

  M.A. de Ruijterlaan 2
  4461 GE Goes