Declaratiefonds, tegemoetkoming schoolgaande kinderen

 • Wat is het?

  Kinderen die les volgen op het voortgezet onderwijs kunnen een extra tegemoetkoming krijgen in de schoolkosten.

  • Kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar komen in aanmerking voor een bijdrage van maximaal € 125,- per jaar
  • Kinderen van 16 en 17 jaar komen in aanmerking voor maximaal € 175,- per jaar.
 • Hoe werkt het?

  • U neemt al deel aan het declaratiefonds en heeft kinderen in het voortgezet onderwijs, jonger dan 18 jaar.
  • Deze vergoeding wordt verstrekt boven de al bestaande vergoeding van het declaratiefonds.

  Inwoners met voldoende inkomen en vermogen kunnen geen gebruik maken van het declaratiefonds. Ook komt u NIET voor het declaratiefonds in aanmerking als u:

  • een zelfstandig wonende of gehuwde, samenwonende of alleenstaande ouder bent en jonger dan 21 jaar
  • als uitwonende student (uitgezonderd alleenstaande ouder) een studie volgt, waarvoor studiefinanciering (WSF/WTS) mogelijk is
  • een vreemdeling bent zonder rechtsgeldige verblijfsvergunning.

  Hoogte van de vergoeding

  De extra vergoeding voor leerlingen in het middelbaar onderwijs in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar bedraagt € 125,- en voor leerlingen in de leeftijd van 16 en 17 jaar € 175,-.