Declaratiefonds

 • Wat is het?

  Via het declaratiefonds van de gemeente Noord-Beveland kunt u een vergoeding krijgen voor activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied.

 • Hoe werkt het?

  U komt in aanmerking voor het declaratiefonds als uw netto gezinsinkomen niet hoger is dan 120% van de geldende bijstandsnorm of AOW-norm.

  Geen recht op een vergoeding hebben:

  • degene aan wie rechtens zijn vrijheid is ontnomen
  • degene die een hoger inkomen heeft dan dat voor de doelgroep geldt
  • zelfstandig wonende gehuwde/samenwonende jongeren en alleenstaande ouders tot 21 jaar
  • uitwonende studenten die een studie volgen met een WSF/WTS-uitkering

  Via het declaratiefonds kunt u onder meer een vergoeding krijgen voor:

  • kosten voor peuterspeelzalen en andere vergoedingen voor de allerjongsten
  • lidmaatschapskosten voor verenigingen
  • abonnementsgeld voor de bibliotheek
  • lesgelden voor de muziek- en balletschool of andere lessen
  • een zwembadkaart of zwemlessen
  • kosten seizoenkaart voor bezoek aan wedstrijden
  • evenementen en attracties (o.a. pretparken) binnen en buiten Goes
  • toneel-, theater- en bioscoopbezoek
  • een Voordeelurenkaart van de NS
  • abonnementskosten van een provinciaal of landelijk dagblad, een hobbytijdschrift of jeugdblad
  • abonnementskosten internet voor 65 plussers en gehandicapten.

  Hoogte van de vergoeding

  Voor ieder gezinslid geldt een maximale vergoeding van € 200,- per jaar. De gemeente kan deze vergoeding per gezin verhogen met een bedrag van € 55,- als tegemoetkoming in de telefoonkosten voor mensen ouder dan 65 jaar en gehandicapten. Voor een lidmaatschap kan een vergoeding worden verstrekt van maximaal € 50,- per persoon. Kinderen in de leeftijd van 0 t/m 17 jaar kunnen een extra vergoeding krijgen van maximaal € 100,-. Deze aanvullende vergoeding is bedoeld voor activiteiten op sportief, recreatief en cultureel gebied.

 • Wat moet ik doen?

  Een aanvraagformulier en/of declaratieformulier kunt u telefonisch aanvragen bij de gemeente.

  De gemeente streeft ernaar een aanvraag binnen 7 werkdagen te behandelen.

  U kunt een vergoeding het hele jaar door aanvragen. Kosten kunt u declareren tot 1 februari na het jaar waarin de onkosten gemaakt zijn.