Declaratiefonds

 • Wat is het?

  Via het declaratiefonds van de gemeente Noord-Beveland kunt u een vergoeding krijgen voor activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied.

 • Hoe werkt het?

  U komt in aanmerking voor het declaratiefonds als uw netto gezinsinkomen niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm of AOW-norm.

  Geen recht op een vergoeding hebben:

  • degene aan wie rechtens zijn vrijheid is ontnomen
  • degene die een hoger inkomen heeft dan dat voor de doelgroep geldt
  • zelfstandig wonende gehuwde/samenwonende jongeren en alleenstaande ouders tot 21 jaar
  • uitwonende studenten die een studie volgen met een WSF/WTS-uitkering

  De volgende activiteiten en voorzieningen komen voor een vergoeding c.q. toekenning in aanmerking:

  Algemene vergoedingen

  De algemene vergoeding die op jaarbasis wordt verstrekt bedraagt maximaal € 200,-  per gezinslid.

  Denk aan bijvoorbeeld:

  •             bibliotheekabonnement;

  •             bioscoopbezoek;

  •             cursuskosten / lidmaatschappen;

  •             zwemlessen.

  Aanvullende vergoedingen

  Gekoppeld aan lidmaatschapskosten mag op jaarbasis € 50,-  extra worden besteed aan bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld sportkleding, visakte of hobbymateriaal. Jaarlijks kan een extra vergoeding van maximaal € 100,- worden verstrekt aan personen van 0 t/m 17 jaar. De extra vergoeding kan worden gebruikt voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Voor de allerjongsten kan gedacht worden aan babyzwemmen.

  Vergoeding middelbaar onderwijs

  Voor inwonende en ten laste van de ouder komende kinderen die middelbaar onderwijs volgen, kan een bijdrage in de schoolkosten worden verstrekt van maximaal € 125,- voor kinderen in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar en maximaal € 175,- voor kinderen in de leeftijd van 16 en 17 jaar. Deze vergoeding staat los van de algemene vergoeding en van de aanvullende vergoedingen .

  Regeling fietsen

  Voor gezinsleden uit een gezin dat reeds gedurende minimaal een jaar heeft moeten rondkomen van een inkomen onder de van toepassing zijnde bijstandsnorm vermeerderd met 20% geldt dat zij vanaf hun 4e jaar de beschikking kunnen krijgen over een fiets onder de volgende voorwaarden:

  • ieder gezinslid van 4 t/m 14 jaar kan eens in de 3 jaar een fiets krijgen;
  • ieder gezinslid van 15 jaar of ouder kan eens in de 5 jaar een fiets krijgen;
  • als er op het moment van aanvraag geen fiets voor betrokkene beschikbaar is, kan een bijdrage worden toegekend van maximaal € 170,-  voor de aankoop van een fiets elders.

  Regeling computers

  Voor een huishouden dat reeds gedurende minimaal een jaar heeft moeten rondkomen van een inkomen onder de van toepassing zijnde bijstandsnorm vermeerderd met 20%, geldt dat onder bepaalde voorwaarden een bijdrage kan worden toegekend voor één computer/laptop en/of printer per huishouden.Deze voorwaarden zijn:

  • de eventuele reeds aanwezige computer/laptop/printer is ouder dan 5 jaar;
  • het maximum te vergoeden bedrag bedraagt € 500,-  voor een computer/laptop en € 50,-  voor een printer (incl. verwijderingsbijdrage).

  Regeling Regiotaxi-Oosterschelde

  Als u in het bezit bent van een Wmo-pas is het mogelijk een vergoeding te krijgen voor de Regiotaxi met een maximum van € 240,- per persoon per jaar.

  Ouderenvergoeding

  Voor personen vanaf 65 jaar en gehandicapten kan een vergoeding worden verstrekt van maximaal € 55,- per jaar per huishouden voor de abonnementskosten van de telefoon.

 • Wat moet ik doen?

  Een aanvraagformulier en/of declaratieformulier kunt u telefonisch aanvragen bij de gemeente.

  De gemeente streeft ernaar een aanvraag binnen 7 werkdagen te behandelen.

  U kunt een vergoeding het hele jaar door aanvragen. Kosten kunt u declareren tot 1 februari na het jaar waarin de onkosten gemaakt zijn.