Forensenbelasting

 • Wat is het?

  U betaalt mee aan voorzieningen in de gemeente waar u voordeel van hebt. Dit kan als u een tweede woning in deze gemeente hebt, terwijl u ingeschreven staat in een andere gemeente. U betaalt dan forensenbelasting aan de gemeente.

  Kunt u meer dan 90 dagen per jaar in deze woning zijn? Dan kan de gemeente u een aanslag forensenbelasting sturen.

 • Wat moet ik doen?

  U betaalt de forensenbelasting.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

 • Wat kost het?

  Forensenbelasting 2020 gemeente Noord-Beveland

  € 2,84 per € 1.000,00 OZB waarde, met een minimum van € 250,00 en een maximum van € 1.250,00