Klacht indienen

 • Wat is het?

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op uw vragen
 • Wat moet ik doen?

  1. U dient uw klacht schriftelijk in bij het college van burgemeester en wethouders, of via het webformulier Klacht indienen.
  2. De gemeente zal uw klacht intern beoordelen. Het is mogelijk dat u uw klacht mondeling moet toelichten.
  3. U krijgt van de gemeente schriftelijk bericht van de uitspraak over uw klacht.
  4. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u een externe beoordeling van uw klacht bij de Zeeuwse Ombudsman aanvragen.

  Hier kunt u op rekenen: 

  1. Als u een klacht indient bij de gemeente: krijgt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging met informatie over de afhandeling. 
  2. Als blijkt dat de gemeente niet het juiste orgaan is voor het onderwerp van de klacht: krijgt u binnen 1 week na de ontvangstbevestiging informatie bij welke instantie u uw klacht kunt indienen. 
  3. Als de gemeente uw klacht in behandeling heeft genomen: neemt de gemeente binnen 2 weken na de ontvangstbevestiging contact met u op. 
  4. Als blijkt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de klachtafhandeling: krijgt u binnen 4 weken na de ontvangstbevestiging schriftelijk de reactie op uw klacht. 
  5. Als blijkt dat de afhandeling van de klacht meer dan 4 weken vergt: krijgt u binnen 3 weken na de ontvangstbevestiging schriftelijk een tussenbericht met vermelding van de reden en de nieuwe afhandeltermijn. 

   Dit vragen wij aan u:

  • Uw klacht bij voorkeur schriftelijk of met het webformulier in te dienen.
  • Uw klacht te voorzien van naam, adres en datum.
  • Uw klacht duidelijk te omschrijven en goed te motiveren.
  • Uw klacht bij de gemeente in te dienen voordat u zich tot de Zeeuwse Ombudsman wendt.
 • Formulieren