Leerlingenvervoer

 • Wat is het?

  Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

 • Hoe werkt het?

  U kunt leerlingenvervoer aanvragen als uw kind naar een van de onderstaande scholen gaat:

  • scholen voor basisonderwijs (BO)
  • scholen voor voortgezet onderwijs (VO)
  • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
  • speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • andere scholen zoals ZMLK, ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten (mg)

  De gemeente kijkt hierbij naar de reisafstand die uw kind moet afleggen.

  Daarnaast is het mogelijk om leerlingenvervoer aan te vragen als:

  • Uw kind samen met een begeleider met het openbaar vervoer naar school reist. De afstand van huis naar school is hierbij niet van belang.

  Let op: Als uw kind met aangepast vervoer naar school reist, hoeft u geen leerlingenvervoer aan te vragen. Dit wordt namelijk al door de gemeente geregeld.

  U betaalt een eigen bijdrage die afhankelijk is van de soort school en uw inkomen.

  Als uw kind naar een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs gaat, of gehandicapt is en basis- of voortgezet onderwijs volgt, hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

  Leerlingen van scholen voor (speciaal) basisonderwijs moeten vanaf 10 jaar gebruikmaken van het openbaar vervoer of de fiets.

 • Wat moet ik doen?

  U dient een aanvraag in bij de gemeente. Doe dit vóór 1 juni. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • het soort vervoer
  • naam en plaats van de school
 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Meer informatie

  Loket Leerlingenvervoer
  Stationspark 29d
  4462 DZ Goes

  Tel. (0113) 39 71 77
  Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 13.00 uur.
  E-mail: info@loketleerlingenvervoer.nl
  Website: www.loketleerlingenvervoer.nl