Persoonsgebonden budget

 • Wat is het?

  Wanneer u een indicatie heeft voor een Wmo-voorziening, dan kunt u kiezen tussen twee mogelijkheden: een persoonsgebonden budget (PGB) of 'in natura'.
  Kiest u niet, dan wordt het in natura, waar overigens de meeste aanvragers voor kiezen.

 • Hoe werkt het?

  Een Wmo-indicatie is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een Wmo-voorziening in de vorm van een PGB.

  Als u voor een PGB kiest, ontvangt u geld van de gemeente om de hulp of andere Wmo-voorziening zelf te regelen. Alleen voor een bouwkundige woningaanpassing en voor collectief vervoer kan geen PGB worden verstrekt.

  Kiest u voor een Wmo-voorziening in de vorm van een PGB, dan bepaalt u zelf door wie, wanneer en hoe de voorziening wordt geleverd; u maakt zelf de afspraken met de leverancier. U houdt de administratie bij en betaalt de leverancier. Van uw besteding legt u verantwoording af bij de gemeente. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en reparatie.

  U moet het PGB gebruiken waarvoor u het krijgt. Dit betekent dat als u een PGB voor hulp bij het huishouden krijgt, u dit bedrag niet kunt gebruiken voor het betalen van bijvoorbeeld uw verpleging of boodschappen.

  Als u niet in staat bent het PGB goed te beheren, dan kan de gemeente u het PGB weigeren.

 • Wat moet ik doen?

  De gemeente verstrekt het persoonsgebonden budget.

  Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een Wmo-voorziening in de vorm van een PGB, kunt u hiervoor een formulier aanvragen bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van GR de Bevelanden.

  Bij een eerste aanvraag voor een Wmo-voorziening moet u het algemene aanvraagformulier invullen. Heeft u eerder een voorziening aangevraagd, dan is een verkort aanvraagformulier voldoende.

  Zodra het aanvraagformulier bij de gemeente is ontvangen, neemt een Wmo-consulent telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor de gevraagde voorziening (=Wmo-indicatie). Vervolgens wordt de vervolgprocedure met u besproken.

  Als u in aanmerking wilt komen voor een PGB met een AWBZ indicatie (bijvoorbeeld voor verpleging/verzorging, voor opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis), kunt u een aanvraag indienen bij het CIZ: www.ciz.nl.

 • Wat kost het?

  Voor een PGB wordt een eigen bijdrage berekend.
  De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw gezinssamenstelling, leeftijd en inkomen. Bij verstrekking van een PGB berekent het Centraal Administratie Kantoor (CAK) deze bijdrage. U ontvangt dus van het CAK bericht hierover.

  De Wmo bepaalt dat bij het verstrekken van meer dan 1 voorziening niet alle bijdragen bij elkaar worden opgeteld. U betaalt nooit meer dan het wettelijk vastgestelde maximum bedrag van uw inkomen.

  U kunt zelf uw eigen bijdrage berekenen of meer informatie aanvragen via www.cak-bz.nl of via het gratis telefoonnummer van het CAK: 0800-1925.

 • Aanvullende informatie

  Als u met een PGB bijvoorbeeld een rolstoel aanschaft, dan krijgt u het bedrag dat de leverancier aan de gemeente in rekening brengt voor de meest adequate/goedkoopste rolstoel. Dit betekent dat dit ook een rolstoel kan zijn die in het depot voorradig is. Dit bedrag wordt verhoogd met een bedrag voor onderhoud- en reparatiekosten en verzekeringskosten.

  U bepaalt zelf van welke leverancier u de rolstoel wilt kopen, maar de rolstoel moet wel aan alle vastgestelde eisen voldoen.

  Voor de vaststelling van het PGB voor hulp in de huishouding is een bedrag vastgesteld per klasse per jaar. Over de hoogte van deze bedragen kunt u nadere informatie opvragen bij de gemeente.

  Voor meer informatie over een PGB of individuele cliëntondersteuning kunt u contact opnemen met MEE Zeeland, regio Oosterschelde, Stationspark 29G te Goes, telefoon (0113) 22 50 00.
  Ook kunt u informatie opvragen bij Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een PGB, te Utrecht, tel. (030) 23 04 066, website www.pgb.nl.

 • Contact

  GR de Bevelanden

  Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ)

  Tel. (0113) 239 100
  E-mail: wiz@grdebevelanden.nl
  Website: www.grdebevelanden.nl/wiz

  Postbus 2144
  4460 MC Goes

  Bezoekadres

  M.A. de Ruijterlaan 2
  4461 GE Goes