Regelingen voor mensen met een laag inkomen

 • Wat is het?

  Als u een laag inkomen hebt, kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente kan u dan helpen met een bijdrage of vergoeding voor bijvoorbeeld:

  • een koelkast of wasmachine
  • vervoerskosten
  • sport of andere activiteiten voor uw kind(eren)
 • Wat moet ik doen?

  • U dient een verzoek in bij de gemeente.
  • Informeer ook naar de mogelijkheden voor een collectieve zorgverzekering, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of individuele inkomenstoeslag.
 • Wat moet ik meenemen of aanleveren?

  U dient de volgende bewijsstukken bij uw aanvraag te voegen:

  • Een salarisspecificatie of een beschikking als u een uitkering heeft van alle inkomsten
  • Een kopie van uw legitimatiebewijs
  • Kopie bankafschriften van de laatste drie maanden

  Maakt u gebruik van het declaratiefonds van de gemeente Noord-Beveland, dan hoeft geen bewijsstukken te overleggen.

 • Contact

  GR de Bevelanden

  Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ)

  Tel. (0113) 239 100
  E-mail: wiz@grdebevelanden.nl
  Website: www.grdebevelanden.nl/wiz

  Postbus 2144
  4460 MC Goes

  Bezoekadres

  M.A. de Ruijterlaan 2
  4461 GE Goes

 • Meer informatie