Rioolheffing

 • Wat is het?

  U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. Ook als uw woning of bedrijfspand niet aangesloten is op de riolering (dit komt weinig voor).

  De gemeente stuurt de aanslag rioolheffing aan de eigenaar en/of gebruiker van een woning of bedrijfspand.

 • Wat moet ik doen?

  U betaalt de rioolheffing.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

 • Wat kost het?

  Rioolheffing gebruikers 2020 gemeente Noord-Beveland
  Hoeveelheid afgevoerd afvalwater per jaar Tarief
  Grondslag 1: verbruik 0 m3 t/m 199 m3 € 182,50
  Grondslag 2: verbruik 199 m3 t/m 399 m3 € 202,50
  400 m3 en meer € 202,50 vermeerderd met € 0,51 per m3 voor elke extra m3 boven de 400 m3
 • Aanvullende informatie

  Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

  • aanleg van riolering
  • onderhoud van het riool
  • inzameling en transport van afvalwater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van regenwater en grondwater