Rioolverstopping

 • Wat is het?

  • De gemeente moet zorgen voor onderhoud van het openbare riool.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het riool op uw eigen terrein.

  Riool verstopt

  Als het riool bij u verstopt is dan moet u of de gemeente de verstopping oplossen. 

  • Als de oorzaak op gemeentegrond ligt, dan moet de gemeente het probleem oplossen en betaalt de gemeente de kosten.
  • Als de de oorzaak op uw eigen grond ligt, dan moet  u het probleem zelf oplossen en de kosten zelf betalen. 

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (met gemalen, pompen en bergbezinkbassins). Als eigenaar van een woning of bouwwerk bent u verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op dit stelsel.

  Bij verstopping moet u eerst zelf de oorzaak en plaats van de verstopping onderzoeken. Meer informatie.

  Rioolverstopping melden

 • Wat moet ik doen?

  Meld problemen met het riool altijd bij de gemeente. Informeer bij uw buren of zij ook problemen hebben met de riolering. Als het gaat om riolering waar de gemeente niet verantwoordelijk voor is, neem dan contact op met de eigenaar of de verhuurder van het woningblok.

  Rioolverstopping oplossen

  Laat eerst onderzoeken waar de oorzaak van de verstopping zit. Hiervoor moet de eigenaar de erfscheidingsput (laten) opgraven. De locatie van de erfscheidingsput kunt u opvragen bij de gemeente.

  Als de oorzaak op uw grond ligt, dan moet u het probleem oplossen en de kosten betalen.

  Vergoeding voor kosten oplossen verstopping

  U kunt alleen een vergoeding krijgen voor de door u gemaakte kosten als de oorzaak op gemeentegrond ligt. Informeer hiernaar bij de gemeente.