Trouwen

 • Wat is het?

  Wat leuk dat u gaat trouwen. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente waar u wilt trouwen. Vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'.

 • Hoe werkt het?

  Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

  • de trouwdatum;
  • de trouwlocatie;
  • welke trouwambtenaar u wilt;
  • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
  • of u een trouwboekje wilt;
  • wat de kosten zijn.

  Belangrijk is dat:

  • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
  • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

  Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
  • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
  • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

  Trouwen met een niet-Nederlander

  Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

  U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
  • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.
 • Wat moet ik meenemen of aanleveren?

  • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.
  • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen.

  Uitzondering bij bovenstaande:
  Als u vanaf uw geboorte in Nederland woont, hoeft u bij de gemeente Noord-Beveland geen afschriften van de geboorteakte en GBA aan te leveren.

 • Wat kost het?

  Maandagochtend van 9.00 - 12.00 uur (met uitzondering van feestdagen) gratis.

  Maandag tussen 12.00 - 16.00 uur en dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00 - 16.00 uur € 155,-

  Maandag t/m vrijdag buiten bovengenoemde uren, voor zover de ambtenaar daartoe gelegenheid geeft € 300,-

  Zaterdagen tussen 9.00 - 16.00 uur € 400,-

  Zaterdagen buiten bovengenoemde uren, en op zondagen, voor zover de ambtenaar daartoe gelegenheid geeft € 600,-

  Indien het huwelijk voltrokken wordt buiten het gemeentehuis wordt er € 135,- extra gerekend.

  Trouwboekje of partnerschapsboekje € 20,-

  Een uit de organisatie afkomstige ambtelijke getuige, per kwartier € 23,-

 • Aanvullende informatie

  • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
  • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

  Overige voorwaarden

  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Trouwlocaties gemeente Noord-Beveland

  De gemeente heeft als vaste trouwlocatie de raadzaal in het gemeentehuis in Wissenkerke.

  U kunt er ook voor kiezen op een andere locatie te trouwen, bijvoorbeeld:

  Als u een trouwlocatie vooraf wilt bezichtigen, maak dan eerst een afspraak via de locatie zelf om te voorkomen dat u voor niets komt.

  Trouwambtenaren gemeente Noord-Beveland

  Wilt u weten wie de trouwambtenaren zijn in de gemeente Noord-Beveland? Kijk dan bij ambtenaren burgerlijke stand.

  Reserveren

  U kunt uw gewenste huwelijksdatum en -locatie reserveren via de afdeling Dienstverlening van de gemeente of online.