Trouwen

 • Wat is het?

  Wat leuk dat u gaat trouwen. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente waar u wilt trouwen. Vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'.

 • Hoe werkt het?

  Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

  • de trouwdatum;
  • de trouwlocatie;
  • welke trouwambtenaar u wilt;
  • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
  • of u een trouwboekje wilt;
  • wat de kosten zijn.

  Belangrijk is dat:

  • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
  • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

  Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
  • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
  • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

  Trouwen met een niet-Nederlander

  Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

  U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
  • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.
 • Wat moet ik meenemen of aanleveren?

  • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

  Uitzondering bij bovenstaande:
  Als u vanaf uw geboorte in Nederland woont, hoeft u bij de gemeente Noord-Beveland geen afschriften van de geboorteakte en GBA aan te leveren.

 • Wat kost het?

  Maandagochtend van 9.00 - 12.00 uur (met uitzondering van feestdagen) gratis.

  Maandag tussen 12.00 - 16.00 uur en dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00 - 16.00 uur € 155,-

  Maandag t/m vrijdag buiten bovengenoemde uren, voor zover de ambtenaar daartoe gelegenheid geeft € 300,-

  Zaterdagen tussen 9.00 - 16.00 uur € 400,-

  Zaterdagen buiten bovengenoemde uren, en op zondagen, voor zover de ambtenaar daartoe gelegenheid geeft € 600,-

  Indien het huwelijk voltrokken wordt buiten het gemeentehuis wordt er € 135,- extra gerekend.

  Trouwboekje of partnerschapsboekje € 20,-

  Een uit de organisatie afkomstige ambtelijke getuige, per kwartier € 23,-

 • Aanvullende informatie

  • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
  • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

  Overige voorwaarden

  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Huwelijksvermogensregels

  Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

  Trouwlocaties gemeente Noord-Beveland

  De gemeente heeft als vaste trouwlocatie de raadzaal in het gemeentehuis in Wissenkerke.

  U kunt er ook voor kiezen op een andere locatie te trouwen, bijvoorbeeld:

  Als u een trouwlocatie vooraf wilt bezichtigen, maak dan eerst een afspraak via de locatie zelf om te voorkomen dat u voor niets komt.

  Trouwambtenaren gemeente Noord-Beveland

  Wilt u weten wie de trouwambtenaren zijn in de gemeente Noord-Beveland? Kijk dan bij ambtenaren burgerlijke stand.

  Reserveren

  U kunt uw gewenste huwelijksdatum en -locatie reserveren via de afdeling Dienstverlening van de gemeente of online.