Verkeersontheffing aanvragen

  • Wat is het?

    Soms heeft u een ontheffing nodig als u iets wilt doen op of aan de openbare weg. Bijvoorbeeld als u:

    • een verhuiswagen of kraan op de weg wilt plaatsen (waarbij de weg gedeeltelijk wordt afgesloten),
    • bouwwerken plaatst,
    • fietstochten of evenementen organiseert.

    U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de wegbeheerder.

    Waar moet ik ontheffing aanvragen?

    • voor rijkswegen: ministerie van Infrastructuur en Milieu
    • voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
    • voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap
    • voor andere openbare wegen: de gemeente
    • voor eisen aan voertuigen: de RDW
  • Wat moet ik doen?

    Als het gaat om wegen die onder het beheer bij de gemeente vallen dan vraagt u de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

    • plaats, datum en tijdstip van uw activiteit
    • reden en noodzaak van de ontheffing
  • Wat moet ik meenemen of aanleveren?

    • uw geldige identiteitsbewijs
  • Wat kost het?

    € 9,00