Verloren of gevonden voorwerpen

 • Wat is het?

  • Als u iets bent verloren of hebt gevonden, kunt u hier aangifte van doen bij de gemeente. Niet bij de politie.
  • U moet wél aangifte doen bij de politie als u denkt dat het om diefstal gaat. 
 • Hoe werkt het?

  Melding van verloren of gevonden voorwerpen kan 24 uur per dag via www.verlorenofgevonden.nl, de gemeente Noord-Beveland is daarbij aangesloten. Of u kunt het melden tijdens de reguliere openingstijden bij de balie van de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  Als u een voorwerp vindt, doet u dan zo spoedig mogelijk aangifte via www.verlorenofgevonden.nl. De vinder mag het voorwerp zelf thuis bewaren voor de rechtmatige eigenaar. De gemeente brengt vinder en eigenaar met elkaar in contact. Heeft u geen computer of wilt u het voorwerp niet thuis bewaren, dan kunt u het afgeven aan de balie van de gemeente tijdens de reguliere openingstijden. Ook als u een voorwerp heeft verloren, kunt u dat melden op de website www.verlorenofgevonden.nl.

  Officiële documenten

  Gevonden rij- en reisdocumenten (rijbewijs, identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument) moet u altijd inleveren bij de gemeentelijke balie.

  Bent u rij- of reisdocumenten kwijt? Vanaf 1 juni 2013 hoeft u geen aangifte meer te doen bij de politie wanneer uw Nederlands rijbewijs, paspoort of identiteitskaart kwijt is geraakt of is gestolen. U meldt het bij uw eigen gemeente. Bij de gemeente vult u een formulier in, waarin u uitlegt hoe u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen.

  Aangifte van vermissing is verplicht, ook als u geen nieuw document wilt aanvragen. Meld het verlies dus altijd zo snel mogelijk bij uw gemeente.

  Misbruik van identiteitsdocumenten is verboden. Om fraude te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente uw melding van vermissing of diefstal. Bij vermoeden van misbruik of fraude wordt de politie ingeschakeld voor nader onderzoek.

  Bewaartermijn

  Elke vinder kan na een bepaalde periode eigenaar worden van het gevonden voorwerp als er melding is gedaan via www.verlorenofgevonden.nl. Voorwerpen met een waarde onder de € 450 moeten drie maanden bewaard blijven. Voorwerpen met een geschatte waarde hoger dan € 450 een jaar. Na de verstreken termijn krijgt de vinder bericht van de gemeente.