Breedband op Noord-Beveland

Een groep ondernemers op Noord-Beveland en de Energiek Coöperatie Noord-Beveland hebben gewerkt aan beter internet voor het buitengebied van Noord-Beveland, samen met de gemeente en de Provincie Zeeland.
Allereerst is er een onderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek voldoende potentie voor een draadloze oplossing (namelijk in totaal 322 adressen). In combinatie met de grotere vragers (recreatie terreinen) bleek een sluitende business case te maken. Het idee was om enkele van deze locaties te verglazen en deze als zendlocatie te gebruiken.

Wat is er na het onderzoek gebeurd?

Op basis van een pilot in de gemeente Sluis is besloten dat dit inderdaad de weg is die wij op Noord-Beveland ook wilden bewandelen.
Nadat er door de Sociëteit Noord-Beveland eind 2015 over het onderwerp een avond was georganiseerd, bleek dat er vanuit het buitengebied veel interesse was voor deelname in een dergelijke oplossing. Er zijn meer dan voldoende voorlopige aanmeldingen gevolgd.
ECNB, de energie coöperatie, heeft het voortouw genomen en door Skylinq uit Tholen is het netwerk uitgerold.

Uiteraard blijft het mogelijk u aan te melden. U kunt dit doen door een mail te sturen naar Thijs van der Velden.