Havenontwikkeling Kamperland

Deze pagina is gearchiveerd op 31-01-2018.
Met de bouw van 10 woningen en verkoop van de ondergrond worden inkomsten vergaard om het parkeerterrein en zijn inrichting op te knappen. Het wordt opnieuw bestraat, regenwaterafvoer wordt verbeterd, ondergrondse afvalinzameling rond de haven en de weg langs de haven wordt naar de dijk verlegd.
Er komen villa's langs de haven met een ruim terras en zicht over de haven en het achterliggende stukje Veerse Meer. Vanuit sommige woningen kan over de jachthaven naar het Veerse Meer gekeken worden. Het groen voor de huizen en langs de haven wordt opnieuw ingericht tot een aantrekkelijk verblijfsgebied, zie de onderstaande schets. Naar verwachting is eind 2020 het project gerealiseerd.

Te downloaden: