Rondom Colijnsplaat

In het voorjaar van 2017 is de visievorming Rondom Colijnsplaat gestart, waarbij alle betrokken stakeholders intensief zijn benaderd. Vervolgens zijn de initiatieven en onderliggende stukken gedurende de afgelopen twee jaar gedeeld met stakeholders, de ondernemersvereniging en de dorpsraad. Op maandag 25 maart is de conceptvisie Rondom Colijnsplaat gepresenteerd aan de inwoners van Colijnsplaat. Deze conceptvisie wordt nu verder uitgewerkt. Inmiddels zijn ook de voorbereidingen gestart voor het opstellen van een bestemmingsplan voor het havengebied van Colijnsplaat.
 

Te downloaden: