Rondom Kamperland

De dorpsraad Kamperland (Dorak), de Ondernemersvereniging Kamperland (OVK) en de gemeente zijn zoals u weet bezig met het plan ‘Rondom Kamperland’. Aanleiding voor het project was het feit dat door de bouw van het Winkelcentrum Kamperland, diverse ondernemers vanuit de Veerweg naar het winkelcentrum zijn getrokken. Om de leefbaarheid van het dorp te stimuleren, vonden partijen het van belang om samen een plan te gaan maken.

In het najaar 2015 zijn allerlei partijen betrokken geweest bij het opstellen van het plan van Dorak ‘Het lint verbindt’ en de gemeentelijke structuurschets. Daarna is er een verkeersaudit gehouden en een Verkeerscirculatieplan opgesteld. Dit laatste plan is inmiddels in januari 2017 door de gemeenteraad vastgesteld, samen met een planning voor de uitvoeringsmaatregelen.  

De daadwerkelijke keuze voor één- of tweerichtingsverkeer is hierin verwerkt. Uiteindelijk is ervoor gekozen om in de Veerweg het 2- richtingsverkeer te behouden. Dit heeft met name te maken met het feit dat anders de Nieuwstraat onevenredig zal worden belast terwijl een goede herinrichting van de Veerweg ook mogelijk is wanneer er sprake blijft van 2-richtingsverkeer.

Het Verkeerscirculatieplan bevat echter nog veel meer onderdelen. Doel is met name om de fietser voorzieningen te bieden. Allerlei maatregelen zorgen er voor dat de fietser zich door de Veerweg en langs de haven zal gaan bewegen.

De gemeente is inmiddels bezig om veel kruispunten rond het dorp aan te pakken, en ook zal een deel van de Veerweg/Noordstraat worden heringericht. Vaak zullen aanwonenden hierbij worden betrokken. De maatregelen voor het meer zuidelijke deel van de Veerweg moeten nog even wachten. De inrichting zal voor een deel mede plaatsvinden door andere partijen dan de gemeente alleen. Immers, het gaat om een gezamenlijk plan van bewoners, ondernemers én de gemeente.

Inmiddels zijn al een aantal verkeersmaatregelen uitgevoerd. De voorbereiding voor de volgende maatregelen zijn in volle gang:

  • aanpak kop Veerweg, kop Nieuwstraat en Noordstraat;
  • aanpak kruising Noordstraat, Ruiterplaatweg en Molenweg:
  • aanpak Ruiterplaatweg binnen bebouwde kom.

Deze maatregelen zullen in de winter 2018-2019 worden uitgevoerd. Op 3 juli is er een inloopavond geweest over deze maatregelen. De antwoorden op de vragen die op deze inloopavond zijn gesteld, kunt u vinden in onderstaand antwoordnotitie.

Samen met de dorpsraad en de ondernemersvereniging denken we alweer over de volgende stappen na. Hoe kunnen we nog een aantrekkelijk plein maken op het kruispunt bij de VVV en het watertappunt? En het watertappunt verder aankleden? Hoe gaan we de Veerweg verder inrichten vanuit de uitgangspunten van ‘Het lint verbindt’?

We zijn nog lang niet klaar maar samen maken we er wel een mooi plan van dat de leefbaarheid van het dorp zeer zeker ten goede zal komen. Heeft u vragen? Dan kunt u zich te allen tijde wenden tot de gemeente, maar ook tot de dorpsraad van Kamperland en de OVK, de ondernemersvereniging. Contactgegevens kunt u op de verschillende websites vinden.