Vergadering Gemeenteraad 18-12-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:15:00-00:00
Voorzitter:Dirk Hage
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2019.

Op woensdag 18 december 2019 om 15.00 uur vindt er een buitengewone raadsvergadering plaats waarin mevrouw drs. G.L. Meeuwisse wordt beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van Noord-Beveland. Gezien de capaciteit van de raadszaal is deze alleen voor genodigden.

Na de buitengewone raadsvergadering vindt er een kennismakingsreceptie plaats in het gemeentehuis te Wissenkerke van 16.30 tot 18.00 uur. Daarvoor bent u van harte uitgenodigd.    

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Welkomstwoord door de wnd. voorzitter van de raad, de heer D.P. Hage. Bekijk dit agendapunt online

3 Voorlezen van het Koninlijk Besluit van de benoeming van mevrouw drs. G.L. Meeuwisse door de raadsgriffier C.H. Poortvliet. Bekijk dit agendapunt online

4 Beëdiging en toespraak door de Commissaris van de Koning, de heer drs. J.M.M. Polman. Bekijk dit agendapunt online

5 Officiële installatie van mevrouw drs. G.L. Meeuwisse tot burgemeester van de gemeente Noord-Beveland door de wnd. voorzitter van de raad, door overdracht van de voorzittershamer en de ambtsketen. Bekijk dit agendapunt online

6 Toespraak door de locoburgemeester de heer W.H.J.M. Schenkelaars. Bekijk dit agendapunt online

7 Toespraak door burgemeester J.F. Mulder namens de Zeeuwse burgemeesterskring. Bekijk dit agendapunt online

8 Installatierede van burgemeester drs. G.L. Meeuwisse. Bekijk dit agendapunt online

9 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online