Vergadering Informatieve raad 02-07-2020

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30
Voorzitter:drs. G.L. Meeuwisse

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

3 Mededelingen college. Bekijk dit agendapunt online

4 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen. Bekijk dit agendapunt online

5 Presentatie door Stichting Behoud Nicolaaskerk m.b.t. hun plannen. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

6 Behandeling voorstel tot vaststelling van de gemeentelijke jaarrekening 2019 met toelichting door de accountant. Bekijk dit agendapunt online

7 Behandeling van de 1e Bestuursrapportage 2020. (komt niet terug in de besluitvormende raad) Bekijk dit agendapunt online

8 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

9 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online