Vergadering Gemeenteraad 23-04-2020

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:20:00
Voorzitter:drs. G.L. Meeuwisse

De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Deze vergadering wordt ook uitgezonden via de livestream op de gemeentelijke website. 

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming. Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

4 Mededelingen college. Bekijk dit agendapunt online

5 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen. Bekijk dit agendapunt online

6 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering op 27 februari 2020. Bekijk dit agendapunt online

7 Ingekomen stukken. Bekijk dit agendapunt online

8 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een extra instandhoudingsbijdrage 2019 en 2020 ten behoeve van Intervence. Bekijk dit agendapunt online

9 Voorstel financiƫle middelen beschikbaar te stellen t.b.v. aanpassing gemeentehuis. Bekijk dit agendapunt online

10 Voorstel tot wijziging van de Verordening werkgeverscommissie griffie. Bekijk dit agendapunt online

11 Voorstel tot vaststelling van het aanwijzingsbesluit griffier en plv. griffier. Bekijk dit agendapunt online

12 Voorstel tot wijziging Gem. Reg. Regionaal Bureau leerlingzaken Oosterschelderegio. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

13 Voorstel tot het geven van een zienswijze over de conceptbegroting 2021 van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland. (RUD) Bekijk dit agendapunt online

14 Voorstel tot vaststelling van de nota Sport-beweegbeleid. Bekijk dit agendapunt online

15 Behandeling initiatiefvoorstel art. 30 Regelement van Orde met als onderwerp: behoud van de gasaansluitingen voor woningen. Bekijk dit agendapunt online

16 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

17 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online