Vergadering Gemeenteraad 01-10-2020

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:drs. G.L. Meeuwisse

Deze vergadering is een Themabijeenkomst van de gemeenteraad. De vergadering is niet toegankelijk voor het publiek in verband met de corona-maatregelen.

De vergadering kan wel beluisterd worden via de gemeentelijke website www.noord-beveland.nl

Agendapunten:

1 Opening door de voorzitter. Bekijk dit agendapunt online

2 Terugblik bijeenkomst klankbordgroep 17 september 2020. Bekijk dit agendapunt online

3 Besluit nemen welk scenario er gekozen wordt mbt herverdeling van het gemeentefonds. Bekijk dit agendapunt online

4 Welke keuze worden er gemaakt mbt het meerjarig sluitend maken van de (meerjaren)begroting. Bekijk dit agendapunt online

5 Op 5 november 2020 zal het college, op grond van artikel 190 van de Gemeentewet, het boekwerk programmabegroting 2021 met eventueel 2 scenario’s aanbieden. Bekijk dit agendapunt online

6 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

7 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online