Vergadering Informatieve raad 14-05-2020

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30
Voorzitter:drs. G.L. Meeuwisse

De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

3 Mededelingen college. Bekijk dit agendapunt online

4 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen. Bekijk dit agendapunt online

5 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de informatieve raadsvergadering van 23 april 2020. Bekijk dit agendapunt online

6 Behandeling voorstel tot het kennisnemen van het Actieplan Jeugdhulp. Toelichting door de heer Norbert Strijker. Bekijk dit agendapunt online

7 Behandeling voorstel tot vaststelling van de RES 1.0. Bekijk dit agendapunt online

8 Behandeling voorstel om in te stemmen met de jaarrekening 2019 en de meerjarenbegroting 2021-2024 van GR de Bevelanden. Bekijk dit agendapunt online

9 Behandeling voorstel om in te stemmen met de jaarrekening 2019, de 1e tot en met de 4e begrotingswijziging 2020 en de conceptbegroting 2021 van de Gem. Reg. Afvalstoffenverwijdering Zeeland. (OLAZ) Bekijk dit agendapunt online

10 Behandeling voorstel tot het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een bedrijfswoning aan de Torendijk 105a te Kortgene. Bekijk dit agendapunt online

11 Behandeling voorstel tot het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de uitbreiding van Kingfish. Bekijk dit agendapunt online

12 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

13 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online